Purtaţi-vă în chip vrednic de Evanghelia Lui Christos

Originally posted on „A venit Învăţătorul şi te cheamă.”:

EwMeditații pentru 24 Mai

citind-bibliaSuferă împreună cu mine, ca un bun ostaş al lui CRISTOS. Nici un ostaş nu se încurcă cu treburile vieţii, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste.

2 Timotei 2.3-4

Călătorim printr-o lume plină de duşmănie şi lipsită de frica de Dumnezeu. Toţi cei care vor să trăiască cu evlavie simt duşmănia şi mânia acestei lumi. Aceasta a simţit-o în cea mai mare măsură Domnul Isus. A venit în lumea care-I aparţinea şi care era proprietatea Lui, în sânul poporului Său prea iubit, dar acesta nu L-a primit. El a venit să mântuiască ce era pierdut. El a vestit cea mai minunată solie de har ce se putea propovădui vreodată şi şi-a arătat dragostea, puterea şi îndurarea la mii şi mii, dar oamenii nu s-au liniştit până nu L-au răstignit.

View original 4,473 more words

Aţi auzit vorbindu-se de răbdarea lui Iov?

Originally posted on „A venit Învăţătorul şi te cheamă.”:

Meditații pentru 12 Iunie

James 5.11Aţi auzit vorbindu-se de răbdarea lui Iov.

Iacov 5:11.

Am citi ieri, cum i-a luat Satana toată averea lui Iov, cum i-a omorât copiii şi totuşi n-a ieşit nici măcar un murmur din gura lui, ci s-a închinat lui Dum­nezeu. El ne este arătat ca pildă.El n-a spus: Satana mi-a luat totul, sau că oamenii din Saba sau Caldeea, ci a spus: “Domnul a luat, binecuvântat să fie Numele Lui”.

Suferinţa şi răbdarea care a avut-o îl aşează direct lângă Mântuitorul. Este scris: “Aţi auzit de răbdarea lui Iov şi aţi auzit ce sfârşit i-a dat Domnul” şi se continuă “pentru că Domnul este plin de milă“. Din aceasta vedem că trebuie să avem milă de duşmanii noştri.

View original 4,433 more words

100 de lideri evanghelici americani îşi confirmă poziţia lor fermă pentru familia tradiţională

Originally posted on ARMONIA MAGAZINE - USA:

Reuters-SCOTUS-traditional-marriageUn grup de 100 personalităţi evanghelice din Statele Unite, format din pastori, profesori, autori creştini sau lideri în anumite instituţii evanghelice, au luat poziţie faţă de recenta decizie a Tribunalului Suprem, care a acordat libertate deplină căsătoriilor dintre persoanele de acelaşi sex pe tot cuprinsul Statelor Unite ale Americii, întocmind un text comun, pe care l-au semnat şi apoi l-au publicat în media, text pe care îl reproducem în continuare:

View original 1,568 more words

Ia-ţi crucea şi urmează-Mă

Originally posted on „A venit Învăţătorul şi te cheamă.”:

23 Februarie

Inchinarea prin RugaciuneRugaţi-vă neîncetat.

1 Tesaloniceni 5:17

Mai demult credeam că nu voi ajunge niciodată să trăiesc aceasta. Până la urmă am observat: fiecare om este plin tot timpul de rugăminţi, dorinţe, atât cel credincios, cât şi cel necredincios. Omul cât este pe pământ doreşte ceva continuu. Diferenţa este doar în ceea ce doreşte. Cei care sunt materialişti, îşi doresc bunuri materiale; cei care trăiesc în pofte îşi doresc lucruri nefolositoare, ba chiar păcătoase, pe când cel ce caută lucruri nepieritoare, doreşte mereu ca oamenii să se pocăiască, să fie mai mulţi lucrători în via Domnului, să i se deschidă ochii duhovniceşti, unuia, sau altuia; astfel de dorinţe se împlinesc.

View original 4,327 more words