Străjerule, cât mai este din noapte?

Originally posted on „A venit Învăţătorul şi te cheamă.”:

citind-bibliaCHARLES H. SPURGEON –  MEDITAŢII PENTRU FIECARE ZI A ANULUI – Dimineaţa şi Seara

6 August Dimineţa

Străjerule, cât mai este din noapte? Isaia 21:11

Ce duşmani sunt pretutindeni? Erorile abundă, şi în fiecare oră apar altele noi. De ce erezie trebuie să mă păzesc? Păcatele se furişează afară din ascunzători la adăpostul întunericului. Trebuie să urc în turnul de veghe şi să stărui în rugăciune. Protectorul nostru ceresc vede dinainte toate atacurile care ne ameninţă, şi, când răul este dorinţa lui Satana, Isus se roagă să nu ne părăsească credinţa, atunci când Satana vrea să ne „cearnă ca grâul” (Luca 22:31). Continuă, milostiv Străjer, să ne avertizezi de prezenţa duşmanilor, şi, de dragul Sionului, nu sta departe. „Străjerule, cât mai este din noapte?” Ce vreme vine peste biserică?

View original 4,228 more words

Purtaţi-vă în chip vrednic de Evanghelia Lui Christos

Originally posted on „A venit Învăţătorul şi te cheamă.”:

EwMeditații pentru 24 Mai

citind-bibliaSuferă împreună cu mine, ca un bun ostaş al lui CRISTOS. Nici un ostaş nu se încurcă cu treburile vieţii, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste.

2 Timotei 2.3-4

Călătorim printr-o lume plină de duşmănie şi lipsită de frica de Dumnezeu. Toţi cei care vor să trăiască cu evlavie simt duşmănia şi mânia acestei lumi. Aceasta a simţit-o în cea mai mare măsură Domnul Isus. A venit în lumea care-I aparţinea şi care era proprietatea Lui, în sânul poporului Său prea iubit, dar acesta nu L-a primit. El a venit să mântuiască ce era pierdut. El a vestit cea mai minunată solie de har ce se putea propovădui vreodată şi şi-a arătat dragostea, puterea şi îndurarea la mii şi mii, dar oamenii nu s-au liniştit până nu L-au răstignit.

View original 4,473 more words

Aţi auzit vorbindu-se de răbdarea lui Iov?

Originally posted on „A venit Învăţătorul şi te cheamă.”:

Meditații pentru 12 Iunie

James 5.11Aţi auzit vorbindu-se de răbdarea lui Iov.

Iacov 5:11.

Am citi ieri, cum i-a luat Satana toată averea lui Iov, cum i-a omorât copiii şi totuşi n-a ieşit nici măcar un murmur din gura lui, ci s-a închinat lui Dum­nezeu. El ne este arătat ca pildă.El n-a spus: Satana mi-a luat totul, sau că oamenii din Saba sau Caldeea, ci a spus: “Domnul a luat, binecuvântat să fie Numele Lui”.

Suferinţa şi răbdarea care a avut-o îl aşează direct lângă Mântuitorul. Este scris: “Aţi auzit de răbdarea lui Iov şi aţi auzit ce sfârşit i-a dat Domnul” şi se continuă “pentru că Domnul este plin de milă“. Din aceasta vedem că trebuie să avem milă de duşmanii noştri.

View original 4,433 more words

100 de lideri evanghelici americani îşi confirmă poziţia lor fermă pentru familia tradiţională

Originally posted on ARMONIA MAGAZINE - USA:

Reuters-SCOTUS-traditional-marriageUn grup de 100 personalităţi evanghelice din Statele Unite, format din pastori, profesori, autori creştini sau lideri în anumite instituţii evanghelice, au luat poziţie faţă de recenta decizie a Tribunalului Suprem, care a acordat libertate deplină căsătoriilor dintre persoanele de acelaşi sex pe tot cuprinsul Statelor Unite ale Americii, întocmind un text comun, pe care l-au semnat şi apoi l-au publicat în media, text pe care îl reproducem în continuare:

View original 1,568 more words